Những điều (có lẽ) Quang sẽ không đọc được

Chừng một năm trước, mình đã từng công bố một trong những lá thư qua lại giữa người cha đỡ đầu Pierre của bé Quý trên Thư cha đỡ đầu Pháp gửi con gái Việt Hơn một năm rồi, tối nay mình lại tiếp tục hành trình dịch thư cho Pierre và hai anh em….

Bình chọn