7 ngày ở Lào

Ngay hôm vừa đến, sau 5 giờ bay Dakar-Paris, 8 giờ vật vờ ở Charles de Gaulle, 12 giờ bay Paris – Hanoi, 3 giờ quá cảnh thủ đô, 1 giờ bay Hanoi-Vientiane, mình được anh đồng nghiệp người Lào dẫn đi lấy nhà, dẫn lên văn phòng để lấy xe máy, đi sửa xe…

Bình chọn