Học Sử như giới trẻ Pháp

Người Pháp tự hào dân tộc lắm, với họ nước Pháp chưa bao giờ tắt huy hoàng và cái gì càng cũ thì càng quý. Nếu bảo tàng là biểu tượng nơi cất giữ và trân quý lịch sử, thì nước Pháp chính là đất thánh của bảo tàng. Đi dọc đất nước hình lục…

Bình chọn