Open day: Ngày “không phận sự.. mời vào”

Ở nước ngoài, “Ngày hội cửa mở” là cơ hội để sinh viên “đột nhập” vào tất cả những nơi bình thường kín cổng cao tường nhất, kể cả Phủ Tổng thống. Ngày hội di sản Châu Âu “Ngày hội di sản” là cơ hội để mọi người thỏa thích thăm thú các công trình…

Bình chọn