Làm “âm nhạc không xu” kiểu sinh viên London

(SVVN)Tham gia ca đoàn của nhà thờ, học phong cách biểu diễn ở trường trung học và tự kêu gọi thành lập ban nhạc để chạy show kiếm tiền. Serenity là một trong những icon điển hình của những người trẻ làm âm nhạc ở London. Con đường âm nhạc… không xu Sarah (nghệ danh…

Đánh giá: