Chuyến đi tới buổi trưa của nước Pháp

Beauty in the City (Người Đẹp số 325, ra ngày 1.10.2012) Người Pháp hay gọi miền Nam là Midi, một từ còn có nghĩa khác là “ban trưa”. Cội nguồn cái tên này do bầu trời luôn ngập nắng, hay bởi trái tim ấm nóng của con người nơi đây? Tôi nghĩ là do cả hai….

Đánh giá: