Tôi sẽ làm người dẫn đường (accompagnateur) mùa hè này

Ở phương Tây, công việc hộ tống cũng là một trong những việc làm thêm hè thu hút các sinh viên. Hay nhất là bạn có thể tha hồ chọn lựa cho mình một ”lãnh địa” riêng để làm việc. Từ “accompagnateur” trong tiếng Pháp có nghĩa là những người hộ tống hay người dẫn đường trong các…

Bình chọn