Giọt nước mắt của cô gái tôi đã từng tắm cho

(She – Người Đẹp 326, ra ngày 15.10.2012) — Tôi từng có công việc làm thêm mùa hè cho một trung tâm chăm sóc người khuyết tật ở Pháp. Công việc của tôi là điều dưỡng viên tập sự, giúp bệnh nhân tắm táp, mặc quần áo, đưa họ đi dạo chơi… Còn họ ư,…

Bình chọn