Giọt nước mắt của cô gái tôi đã từng tắm cho

(She – Người Đẹp 326, ra ngày 15.10.2012) — Tôi từng có công việc làm thêm mùa hè cho một trung tâm chăm sóc người khuyết tật ở Pháp. Công việc của tôi là điều dưỡng viên tập sự, giúp bệnh nhân tắm táp, mặc quần áo, đưa họ đi dạo chơi… Còn họ ư,Đọc tiếp “Giọt nước mắt của cô gái tôi đã từng tắm cho”

Bình chọn