[Clip] Đón tuổi mới ở Maryland & thủ đô Washington

Maryland đâu chỉ có cảng nội địa Baltimore và những ngôi nhà phố e ấp, nép sát tường nhau, có cả Ellicott City bình yên khiến mình phải thốt lên: “But is it the USA?” tại giống thiệt giống châu Âu những tháng ngày du học. Và thủ đô Washington D.C. cách đó chừng 45Đọc tiếp “[Clip] Đón tuổi mới ở Maryland & thủ đô Washington”

Bình chọn