Madrid, nơi những bữa ăn không bao giờ ngắn / Madrid, where meals never last so quick

 (Người Đẹp magazine, issue 319, 1st July)   Carrie Bradshaw trong Sex and the city có lần nói “Ở New York, mọi người đều kiếm tìm một công việc, một người tình hay một căn hộ”. Còn với Sai, cô bạn người Thái đã 5 năm sống tại Madrid, điều mà mỗi trái tim động đậyĐọc tiếp “Madrid, nơi những bữa ăn không bao giờ ngắn / Madrid, where meals never last so quick”

Bình chọn