Ai đã trở thành người Hà Lan sau tôi? (Người đẹp magazine, December issue, 2013)

Một năm ở Hà Lan thật là kỳ lạ. Tôi hệt như một kẻ “ngoài lề Xã hội”, không hề biết thế sự nước đó như thế nào, xăng xe rau ráng đắt rẻ ra sao. Chuyện, tôi có biết đọc tiếng Hà Lan đâu. Đó là nơi mà tôi chỉ hiểu được một số từ bản ngữĐọc tiếp “Ai đã trở thành người Hà Lan sau tôi? (Người đẹp magazine, December issue, 2013)”

Bình chọn