Intouchable

Từ hồi chuyển vào nhà mới, mình như trở thành một trong những nhân vật chính của một bộ phim câm. Trên mảnh đất này, ngoài mình là người trọ đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại, còn có hai ông cháu. Mình nhìn thấy họ không nhiều. Vào đúng 9 giờ kém…

Bình chọn

7 ngày ở Lào

Ngay hôm vừa đến, sau 5 giờ bay Dakar-Paris, 8 giờ vật vờ ở Charles de Gaulle, 12 giờ bay Paris – Hanoi, 3 giờ quá cảnh thủ đô, 1 giờ bay Hanoi-Vientiane, mình được anh đồng nghiệp người Lào dẫn đi lấy nhà, dẫn lên văn phòng để lấy xe máy, đi sửa xe…

Bình chọn