Jean giấy dó, người họa sĩ ở túp lều thân hữu

« On fait souvent des rêves insensés de vouloir courir le monde »« Chúng ta vẫn thường mơ thấy giấc mơ rồ dại được chạy vòng quanh thế giới » và Jean Cabane cũng vậy. Chỉ khi đến với Hội An, người họa sĩ đến từ miền Nam nước Pháp này mới quyết định khép cửa giấc mơ lang thang…

Bình chọn