Một cặp đôi hoàn hảo

(Người Đẹp 322-333-334, January issue 2013) Về một cặp vợ chồng như sinh ra là để dành cho nhau, trọn một kiếp này.   Mẹ tôi nói phụ nữ ai cũng sợ già, chỉ khi nhìn cái bóng thì sẽ không thấy mình già đi. Nếu suy luận theo quan điểm của mẹ tôi thì…

Bình chọn