YOKO-LOCO

(Người đẹp magazine, số ra ngày 1.5.2012 – Bài gốc) Yoko-loco là tên một thương hiệu thời trang Art của Yoko – cô gái Nhật chọn Hội An làm vạch xuất phát cho ước mong chuyển tải văn hóa kimono ra thế giới.  Bay đi là để… tiếp tục ra đi Ấn tượng Yoko trong…

Bình chọn